gg plast polski gg plast english gg plast český


Testy rolomatu DRM ROLL 900. Praca na 2 linie, składanie na „C”