gg plast polski gg plast english gg plast český


Testy wydajnościowe maszyny HSRT-2000 dla naszego klienta. Maszyna wyposażona w system IBC.